Menu

loading

WARRANTY

การรับประกันสินค้า

การรับประกันวงกบและกรอบบาน
รับประกันคุณภาพ Vinyl Profile ตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยจัดส่งทีมงานเข้าไปดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา บิด กรอบ แตก งอ หรือสีเปลี่ยนในระดับผิดปกติ อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและเป็นสินค้าที่ได้รับความดูแลอย่างถูกต้องเท่านั้น

การรับประกันฮาร์ดแวร์
รับประกันคุณภาพ Hardware ตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับสินค้าทุกรุ่นโดยมีขอบเขตการรับประกันถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ และเป็นสินค้าที่ได้รับความดูแลอย่างถูกต้องเท่านั้น

การรับประกันการติดตั้ง
รับประกันการติดตั้งครอบคลุมถึงการรั่วซึม และปัญหาจากการใช้งานสินค้า

โดยจะดำเนินการจัดส่งทีมงานเข้าไปดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาเนื่องมาจากการติดตั้ง อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและเป็นสินค้าที่ได้รับความดูแลอย่างถูกต้องเท่านั้น

รายละเอียดการรับประกัน

บริษัทฯ ยินดีรับประกันคุณภาพ Vinyl Profile ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งทีมงานเข้าไปดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา บิด กรอบ แตก งอ หรือสีเปลี่ยนในระดับผิดปกติ อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ


บริษัทฯ ยินดีรับประกันคุณภาพ Hardware ตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับสินค้าทุกรุ่นโดยมีขอบเขตการรับประกันถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและเป็นสินค้าที่ได้รับความดูแลอย่างถูกต้องเท่านั้น บริษัทฯ ยินดีรับประกันการติดตั้งตามระยะ

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com