Menu

loading

ABOUT US

SCOPE OF SERVICES

ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างและตกแต่ง

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ ก่อสร้างและตกแต่งจาก VINYL ภายใต้แบรนด์ WINDSOR ปัจจุบันบริษัทฯมุ่งศึกษาถึง SOLUTION ในการเลือกใช้สินค้าก่อสร้างและตกแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค จึงมุ่งคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวอาเซียนมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากไวนิล ภายใต้แบรนด์ WINDSOR โดยมีสินค้าไวนิลคุณภาพ สูงให้เลือกสรรมากมาย เช่น ระบบหน้าต่าง ประตูไวนิล ระบบฝ้าชายคาไวนิล ระบบรางน้ำฝนไวนิล ซึ่งไวนิลเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา นิยมใช้เป็นวัสดุสำหรับใช้งานภายนอก (OUTDOOR) เพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติทั้งในเรื่องความทนทาน การกันเสียง กันความร้อน ประหยัดพลังงานและสามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยบริษัทฯได้ทุ่มเทและคิดค้นและพัฒนาสินค้า รวมทั้งได้เล็งเห็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรุ้ ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเสมือนเพื่อนที่วางใจได้ วันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเน้นความเข้าใจและซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ สินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ประทับใจ

การบริการ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพอันสวยงาม ทนทาน ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน ภายนอกบ้าน

ธุรกิจท่อ

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2513 ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ ตราช้าง ปัจจุบันได้พัฒนาธุรกิจอย่างเข้มแข็งมายาวนานกว่า 40 ปี มีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า อาทิเช่นท่อสำหรับงานประปา และระบายน้ำ ท่อส่งน้ำเกษตร ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ท่อชนิดต่อด้วยแหวนยางข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบครันรวมทั้งการให้บริการจากพนักงานผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ท่อ-ข้อต่อ และอุปกรณ์พีวีซี ภายใต้แบรนด์เอสซีจี, ตราช้างเอ็นพีไอ และตราเสือเอ็นพีไอผลิตด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมุ่งเน้นพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสะดวกครบครันตอบสนองความต้องการใช้งานต่างๆได้ทุกประเภท ด้วย ศักยภาพที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกำลังการผลิต การบริการก่อนและ หลังการขาย พันธมิตรธุรกิจระดับสากลและความหลากหลายของสินค้า ทั้งระบบประปา และระบบระบาย น้ำเพื่อการเกษตร ท่อสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ท่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง ข้อต่อ และ อุปกรณ์ต่างๆ

การบริการ

บริษัทคิดค้นนวัตกรรมของการบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ การให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบน้ำ ภายในงานบ้านและอาคารอย่างครบวงจร (WATER SOLUTION) พร้อมบริการเรื่องช่างติดตั้งและแนะ นำเรื่องการเลือกปั้มน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า พร้อมขยายตัวแทนจำหน่ายให้ ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจแม่พิมพ์

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด งานรีดพลาสติก แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ อุปกรณ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ซึ่ง เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตในกลุ่มอุตสากหรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯได้พัฒนาการออกแบบแม่ พิมพ์ ด้วยซอฟท์แวร์และเครื่องจักรอันทันสมัยพร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการแลก เปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ตรง ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 จาก SCG (Thailand) Cert.No.867/06 Design and Manufacture of Moulds and Dies.

ผลิตภัณฑ์

รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด งานรีดพลาสติก แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะรวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่อง จักรอุตสาหกรรม ด้วยซอฟท์แวร์และเครื่องจักรอันทันสมัย อาทิ แม่พิมพ์ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ แม่พิมพ์รีดราง น้ำฝน แม่พิมพ์รีดท่อพีวีซีเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังทำการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีแม่พิม์จากญี่ปุ่นมาให้คำปรึกษาและส่งบุคคลากรไปศึกษางานจากบริษัท คูโบต้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ อันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่นทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

การบริการ

  1. ให้บริการ REPAIR,MODIFY,NEW MAKE, INSERT, MOULD & DIE, JIG & PART, MOULD PART
  2. งานซ่อมชิ้นส่วนอุตสาหกรรม,งานกัดด้วยเครื่อง EDM ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง,การตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง WIRE CUT และลวดที่มีคุณภาพ,งานกัดกลึงด้วยเครื่อง CNC
  3. มีทีมวิศวกรขายดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมบริการออกแบบด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ
  4. วัดความละเอียดของชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM (COORDINATE MEASURING MACHINES),PROFILE PROJECTOR & HARDNESS TESTER