ธุรกิจและบริการ

ธุรกิจแม่พิมพ์

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด งานรีดพลาสติก แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ อุปกรณ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ซึ่ง เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตในกลุ่มอุตสากหรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯได้พัฒนาการออกแบบแม่ พิมพ์ ด้วยซอฟท์แวร์และเครื่องจักรอันทันสมัยพร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการแลก เปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ตรง ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 จาก SCG (Thailand) Cert.No.867/06 Design and Manufacture of Moulds and Dies.

ผลิตภัณฑ์

รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานฉีด งานรีดพลาสติก แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะรวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่อง จักรอุตสาหกรรม ด้วยซอฟท์แวร์และเครื่องจักรอันทันสมัย อาทิ แม่พิมพ์ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ แม่พิมพ์รีดราง น้ำฝน แม่พิมพ์รีดท่อพีวีซีเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังทำการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีแม่พิม์จากญี่ปุ่นมาให้คำปรึกษาและส่งบุคคลากรไปศึกษางานจากบริษัท คูโบต้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ อันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่นทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

การบริการ

1. ให้บริการ REPAIR,MODIFY,NEW MAKE, INSERT, MOULD & DIE, JIG & PART, MOULD PART
2. งานซ่อมชิ้นส่วนอุตสาหกรรม,งานกัดด้วยเครื่อง EDM ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง,การตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง WIRE CUT และลวดที่มีคุณภาพ,งานกัดกลึงด้วยเครื่อง CNC
3. มีทีมวิศวกรขายดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมบริการออกแบบด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ
4. วัดความละเอียดของชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM (COORDINATE MEASURING MACHINES),PROFILE PROJECTOR & HARDNESS TESTER


CALL CENTER +66 3 889 21 90 ต่อ 233
www.nawaintertech.co.th