PROMOTION

ลดเปรี้ยงสูงสุด20%
กับประตูหน้าต่างวินด์เซอร์ในงาน บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2018 
STEP 1 :
รับฟรี!!! เพาเวอร์แบงค์วินด์เซอร์ มูลลค่า 500 บาท*  (เมื่อจ่ายมัดจำค่าสำรวจหน้างาน) 

หมายเหตุ:
- เมื่อจ่ายมัดจำค่าสำรวจหน้างานมูลค่า 1,000 บาท
ภายในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2018 และพร้อมสำรวจหน้างานภายในวันที่ 31 ส.ค. 2561
(นำไปหักเป็นค่าสินค้าภายหลังหากมีการซื้อสินค้า และไม่คืนเงินมัดจำหากไม่มีการซื้อสินค้า)
-โปรโมชั่นส่วนนี้แจกเฉพาะในงานเท่านั้น (4-12 ส.ค. 2561)
*สินค้ามีจำนวนจำกัด


STER 2 :
รับทันที!!! ส่วนลดสูงสุด 20% (เฉพาะค่าสินค้า)
- 10%  - 50,000 - 100,000 บาท
- 15% - 100,001 - 300,000 บาท
- 20%  - >300,000 บาท
* เมื่อซื้อสินค้า หรือจ่ายมัดจำ


หมายเหตุ :
-เมื่อชำระสินค้าและบริการครบ 100% ภายใน 31 ส.ค. 2561
และพร้อมติดตั้งสินค้าภายใน 30 ก.ย. 2561
-ส่วนลดราคาเฉพาะสินค้าก่อนรวม Vat 7% ไม่รวมค่าติดตั้งหรือขนส่ง
- โปรโมชั่นส่วนนี้จัดในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2018, SCG Experienceเงื่อนไขโปรโมชั่น :
1.) โปรโมชั่นเฉพาะสินค้ารุ่น Smart series, Mark ll, Signature เฉพาะสีขาวเท่านั้น
2.) ค่าบริการติดตั้งบ้านใหม่อยู่ที่ 600 บาท/ตร.ม. ต่ำกว่า 8 ตร.ม. คิดเหมาค่าบริการที่ 5,000 บาท
3.) การประเมินความเหมาะสมหรือความพร้อมหน้างาน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธหากพบว่าหน้างานไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมสำหรับการบริการ และการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ้นสุด


สอบถามรายละเอียด : WINDSOR Call Center โทร. 02-555-0333
www.windsor.co.th  อีเมล์ windsor@scg.com
www.facebook.com/windsorpage