PROMOTION

Happy Season คุ้มรับจัดเต็ม

คุ้มที่ 1 :
    เมื่อนำแบบประตู-หน้าต่าง มาประเมินราคากับร้าน SCG HOME SOLUTION รับฟรี แก้วเก็บความเย็น มูลค่า 500 บาท

คุ้มที่ 2 :
    เมื่อสั่งซื้อประตู - หน้าต่าง WINDSOR ครบทุกๆ 100,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าติดตั้งสินค้า) รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท

 - มูลค่าสินค้า 100,000 บาท รับ บัตรเติมน้ำมัน PPT มูลค่า 1,000 บาท
 - มูลค่าสินค้า 200,000 บาท รับ บัตรเติมน้ำมัน PPT มูลค่า 2,000 บาท
 - มูลค่าสินค้า 300,000 บาท รับ บัตรเติมน้ำมัน PPT มูลค่า 3,000 บาท


หมายเหตุ :
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสินค้าประตู-หน้าต่างตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าบริการติดตั้งและขนส่งสินค้า (คิดตามอัตราค่าขนส่งของแต่ละร้านผู้แทนจำหน่าย)
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าบ้านใหม่ที่มีแบบบ้านมาเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะประตู-หน้าต่างสีขาว

* โปรโมชั่นรับแก้วเก็บความเย็น ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณหลังจากได้รับใบเสนอราคาจากผู้แทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

** โปรโมชั่นบัตรเติมน้ำมัน PTT ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณก็ต่อเมื่อ สั่งซื้อและชำระเงิน 100% ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2561 และหน้างานติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 


ตั้งแต่วันนี้ - ส.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดโทร. 02 555 0333