Living Inspiration

#ประตูบานเลื่อนเก่าตกราง ใช้งานเข้าออก,เปิดปิดไม่สะดวก ความเก่าโทรมส่งผลให้การใช้งานได้เป็นปกติตามมา ไปดูกันว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นประตูหน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์แล้ว หน้าตาจะเป็นยังไง

สถานที่ บ้านคุณอำนวย ตั้งเจริญชัย

Tag : ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศWINDSORวินด์เซอร์บ้านประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างRenovation

วันที่: 10/10/2017