Living Inspiration

มีหลายๆหน้างานที่ต้องมีการหยุดชะงัก สาเหตุที่มาจากความไม่พร้อมของสภาพหน้างาน ในที่นี้หมายถึงช่องเปิดช่องปูนสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง ความไม่พร้อมในที่นี้มีหลายสาเหตุ เช่น ดิ่ง ฉาก มุมของช่องเปิดไม่เรียบร้อย ขนาดช่องเปิดกว้างหรือแคบไป ลองมาดูกันว่า การเตรียมสภาพหน้างานที่ได้มาตรฐานวินด์เซอร์ เจ้าของบ้านจะได้อะไรบ้าง

Tag: Modernnewbuilt